Varoitus kuluttajahintoja nostavista muuttojen kilpailutus- ja välityspalveluista

Suomen Muuttopalveluyritykset Ry:n toiminnan keskeisenä tavoitteena on muuttopalvelualan arvostuksen ja tunnettuuden lisääminen. Yhdistys tukee jäsenkuntansa yhteiskuntavastuuta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Tällä se haluaa luoda asiakkailleen turvallisuuden tunnetta ja luottamusta alaa ja alan toimijoita kohtaan.

Yhdistyksen jäsenyrityksille on viime aikoina myyty ja markkinoitu palvelua, jossa web-portaalin kautta kerätään tarjouspyyntöjä muuttopalveluista; muutot sitten kilpailutetaan niiden alan yritysten kesken, jotka sitoutuvat maksamaan kyseisen web-portaalin pitäjälle provision muuton hinnasta.

SMPY Ry:n hallitus on yksimielisesti päättänyt olla tukematta tällaista toimintaa. Haluamme näin taata, että kuluttajat voivat ostaa palvelunsa suoraan luotettavalta taholta, ilman välikäsiä. Tällaisissa eri palveluita kilpailuttavissa web-portaaleissa eivät välttämättä ole mukana alansa parhaimmat ja luotettavimmat yritykset. Provisioita veloittava ylimääräinen alihankintaporras nostaa myös keinotekoisesti palvelujen hintaa