Muuttopalvelut

Suomen Muuttopalveluyritykset ry on muuttopalvelualalla toimivien yritysten yhteenliittymä

SMPY on vastuullisten muuttoyritysten yhteenliittymä. Muutot voit kilpailuttaa myös sivustomme kautta. Jäsenemme tarjoavat muutot kilpailukykyisesti.

Toimintamme tärkein tavoite on nostaa muuttopalvelualan arvostusta ja tuntemusta. Pyrimme pääsemään tavoitteeseemme tuomalla alan yritysten toimintaan lisää läpinäkyvyyttä ja korostamalla yhteiskuntavastuuta alan toimijoiden keskuudessa.

Haluamme myös tehdä alan toimintakenttää selkeämmäksi, luomalla alalle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistuksia. Tämä tapahtuu yhteistyössä viranomaistahojen ja erilaisten etujärjestöjen kanssa (kuluttajavirasto, kilpailuvirasto, verohallitus, työturvallisuuskeskus, työsuojelupiirit, SKAL ja niin edelleen). Tämä parantaa ja selventää myös asiakkaiden asemaa muuttopalveluiden tilaajana ja käyttäjänä!

Valitse muuttoapu luotettavalta taholta

SMPY ry:n jäsenyys on luotettavuuden osoitus, sillä jäseneksi pääsyn edellytys on, että muuttopalveluyritys sitoutuu kantamaan vastuunsa muuttopalvelutapahtumasta.

Jäsenyrityksen tulee muun muassa:

 • Noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja toimitusehtoja jotka koskevat palvelutapahtumaa
 • Noudattaa toiminnassaan hyvää liikemiestapaa
 • Olla hyvämaineinen – yritys ei saa toiminnallaan vahingoittaa alan yrittäjäkunnan arvoa
 • Pitää huolta, että sen tavaraliikenneluvat ovat kunnossa
 • Pitää huolta, että sen vastuuvakuutukset ovat voimassa
 • Ylläpitää muuttoihin suunnatut resurssit (autot, työvälineet ja henkilökunta)
 • Tehdä muuttotoimeksiannosta aina kirjallinen tilausvahvistus
 • Vastata toiminnastaan alalle tehtyjen yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
 • Muuton sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi huolehtia, että yrityksen henkilökunta:
  • Koostuu koulutetuista alan ammattilaisista
  • Käyttää henkilökortteja
  • Käyttää yrityksen työasusteita