Tarjouspyyntö

Muuttopalveluyritysten kotisivuilta löytyy valmiit tarjouspyyntölomakkeet jotka täyttämällä saa muutamassa päivässä juuri omaan muuttoon räätälöidyn tarjouksen. Kirjallinen tarjous on myös yksi tärkeä dokumentti jonka avulla voidaan välttyä mahdollisilta muuttopalveluun liittyviltä epäselvyyksiltä.

Tarjouksia vertailtaessa on syytä kiinnittää huomiota siihen mitä muuttopalveluyrityksen hintaan sisältyy. Yritysten välillä saattaa olla eroja muuttoon tarjotussa miehityksessä. Lisäksi kannattaa aina selvittää kuuluuko kuljettaja mukaan ilmoitettuun miehitykseen. Esim auto + kaksi muuttomiestä voi tarkoittaa toisilla sitä, että muuttoon tulee kuljettaja + kaksi muuttomiestä ja toisilla sitä että toinen muuttomiehistä toimii myös kuljettajana.

Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet kuluttajakaupankäynnissä noudattamaan alalle laadittuja ”yleisiä sopimusehtoja kotimuuttoihin”. Ehdot on laadittu kuluttajaviranomaistahojen ohjauksessa ja ehdot löytyvät tästä linkistä.

Tarjouspyynnön hyväksyminen tarkoittaa kaupan syntymistä. Kuluttajille suuntautuvaa kaupankäyntiä säätelee kuluttajansuojalaki ja yritysten välistä kaupankäyntiä kauppalaki.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä on ostajan syytä muistaa tilaajavastuulaki, joka velvoittaa työntilaajaa selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua. Tilaajavastuulain noudattamista valvovat työsuojelupiirit.