Tilaaminen

Ennen tilaamista varmista vielä kertaalleen, että asiat on ymmärretty oikein puolin ja toisin. Tarkista ajankohta, mitä tarjoukseen sisältyy (resurssit) ja hinnoittelu perusteet. Erilaiset hinnoitteluun liittyvät ehtolausekkeet on syytä selvittää huolellisesti.

Ammattiyritykset lähettävät aina kirjallisen tilausvahvistuksen, sen jälkeen kun tilaus on tehty. Tilausvahvistus on syytä pyytää erikseen, mikäli sellaista ei yritys automaattisesti lähetä.

Tilausvahvistuksessa tulee löytyä ainakin seuraavat tiedot:

  • Palvelun tarjoajan nimi
  • Sovitun palvelun aikataulut
  • Hinnoitteluperusteet
  • Maksuehdot
  • Toimitusehdot

Mikäli tilausvahvistusta ei käytetä on huomioitava, että tarjoukseen kirjatut asiat toimivat sopimuksen kohtina, joten tarjouksesta tai sen liitteistä on syytä löytyä yllä listatut asiat.