Muutto edessä

Stressittömin muuttotapa on antaa muutto kokonaan luotettavan palveluyrityksen hoidettavaksi. Nämä täyden palvelun ns. avaimet käteen muutot ovat muuttajan unelma. Täyden palvelun muutossa muuttopalvelu yritys hoitaa kaiken muuttoon liittyvän, kuten pakkaamisen, kalusteiden ja kiinteistöjen suojaamiset sekä kalusteiden asentamiset ja irtaimen purkamisen takaisin omille paikoilleen.

Täydenpalvelun kokonaisuudesta voi sitten itse ottaa hoitaakseen eri osa-alueita, sen mukaan mihin kaikkeen osaaminen ja resurssit riittävät. Mikäli haluat kuitenkin itse johtaa ja vastata muutosta, niin silloin vaihtoehdoksi voit miettiä jopa talkoomuuttoa.

Talkoomuutto voi olla muuttotavoista edullisin, kun vain muistaa hoitaa tarvittavat suojaukset ja vakuutukset sekä kiinteistöille ja muutettaville tavaroille että myös talkooväelle. Talkooväen tulisi olla fyysisesti hyvässä kunnossa jotta henkilöiden erilaiset tukielin- ja lihasvaurioiden riskit voitaisiin minimoida. Yleisimmät muuttoihin liittyvät tapaturmat kohdentuvat selkävaurioihin sekä ruhjevammoihin.

Älä sorru pimeisiin ts. kuitittomiin muuttoihin! Harmaa talous on yleistynyt myös kuljetusalalla ja siellä harmaan talouden suhteellinen osuus on suurinta yksityisten kotitalouksien ostamissa kuljetuspalveluissa. Houkutus harmaan talouden ”kuitittomaan” kaupankäyntiin saattaa olla suuri, eikä aina tiedostetakaan niitä riskejä ja haittoja, joita tästä seuraa. Harmaan talouden tukeminen tarkoittaa yleensä sitä, että

  • Valtio menettää verotuloja ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen vaikeutuu.
  • Kuluttajalla ei ole tavallista kuluttajansuojaa, eikä työllä tai palvelulla takuuta.
  • Harmaan yrityksen työntekijät työskentelevät vailla sosiaaliturvaa ja vakuutuksia, eikä heille kerry eläkettä.
  • Laillisesti toimivien yritysten olemassaolo vaikeutuu.
  • Harmaaseen talouteen liittyy usein myös muuta rikollista toimintaa.

SMPY pyrkii toiminnassaan myös tämän harmaan talouden vähentämiseen. Yhtenä tärkeänä keinona yhdistys pyrkii tällä hetkellä mm. edistämään kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan koko muuttopalvelutapahtumaa.