MUUTTOPALVELUALALLE UUSI TYÖEHTOSOPIMUS

Muuttopalvelualan työehtosopimusosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat hyväksyneet 25.4.2023 saavutetun neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi. Uusi työehtosopimus on kaksivuotinen. Työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %. Vuoden 2024 osalta palkankorotusajankohta on 1.3.2024 ja palkankorotusprosentti on 2,5.

Huomioitavaa on, että Muuttopalvelualan TES on vain niitä yrityksiä koskeva, jotka ovat Palvelualojen työnantajat ry:n (PALTA) jäsenyrityksiä. Muiden yritysten tulee noudattaa muuttotoiminnassaan yleissitovaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta (ALT-AKT).