OHJEISTUS MUUTTOPALVELUALALLA NOUDATETTAVASTA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA

Muuttopalveluita tarjoavan yrityksen tulee olla tietoinen siitä mitä työehtosopimusta sen tulee noudattaa yrityksen työsuhteissa. Väärän sopimuksen käyttäminen saattaa aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin yrityksen toiminnalla, sillä mm. väärin maksettuja palkkoja on oikeus hakea saataviksi takautuvasti viideltä viimeiseltä vuodelta, myös työsuhteen päättymisen jälkeen, kts https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka/palkkasaatavat

Väärän TES:n käyttäminen voi saattaa muuttopalvelu yrityksen asiakkaat myös korvausvelvollisuuteen, sillä palveluita tilaavan yrityksen on noudatettava tilaajavastuulakia, joka velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

Muuttoalalla on voimassa kaksi työehtosopimusta. Se kumpaa yrityksen tulee noudattaa, on kiinni siitä, onko kyseinen yritys työnantajaliiton, tässä Palvelualojen työnantajat ry (PALTA), jäsen vai ei.

PALTA ry:n jäsenet noudattavat normisitovuuden perusteella:

Palvelualojen työnantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliiton välistä muuttopalvelualan työehtosopimusta (PALTA-PAM).

Kaikkien muiden yritysten tulee noudattaa yleissitovaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta (ALT-AKT).

Sopimuksissa on merkittäviäkin eroja mm. palkkojen, lisien, korvausten ja työjaksojen pituuksien suhteen. Työehtosopimukset löytyvät mm. seuraavien linkkien takaa:

Muuttopalvelu TES:  https://www.pam.fi/wiki/muuttopalvelualan-tyoehtosopimus.html

Kuorma-auto TES: https://www.akt.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset/kuorma-autoala/

Suomen Muuttopalveluyritykset ry on julkaissut asiasta tiedotteen vuonna 2019 (linkki), joka on jaettu muuttopalvelu- ja henkilöstövuokrausyrityksiin sekä työsuojeluviranomaisille.