Muuttopalvelualan työehtosopimus voimaan

Neuvottelut muuttopalvelualan työehtosopimuksesta Palvelutyönantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä on saatu päätökseen ja osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi muuttopalvelualan työehtosopimukseksi. Muutoksia on tullut muun muassa koeaikaan ja työssäolon veroiseen aikaan.

Muuttopalvelualan sopimuskausi on 1.3.2018 – 29.2.2020 ja sopimuksessa on yksi optiovuosi. Palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,2 % suuruisella korotuksella. Muuttopalvelualan työehtosopimusta sovelletaan PALTAan järjestäytyneiden muuttopalvelualan yritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin, jotka työskentelevät sopimuksen soveltamisalan piirissä.