Muuttopalvelualalle uusi työehtosopimus

Muuttopalvelualan omasta työehtosopimuksesta sopivat Palvelualojen työnantajat ry (PALTA):n ja Palvelualojen ammattiliitto(PAM). Neuvottelujen pohjalta ovat osapuolet päässeet sopimukseen uudesta TES:sta joka astuu voimaan välille 19.3.2020 – 28.2.2022. Sopimuksessa palkankorotukset ovat ns. yleisen linjan mukaiset eli 3,2 % per 24 kk. Sopimuksessa on vallitsevaan poikkeustilanteeseen liittyen sovittu määräajaksi myös lakia lyhyemmistä yt-neuvottelun sekä lomautusilmoitusajoista.

Huomioitavaa on, että tämä Muuttopalvelualan TES on vain niitä yrityksiä koskeva, jotka ovat Palvelualojen työnantajat ry:n (PALTA) jäsenyrityksiä. Muiden yritysten tulee noudattaa muuttotoiminnassaan yleissitovaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta (ALT-AKT)