Työaikadirektiivin soveltaminen tiukasti myös kuljetusyrittäjiin

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on erittäin pettynyt Euroopan parlamentin eiliseen päätökseen, jonka mukaan työaikadirektiiviä ryhdyttäisiin soveltamaan tiukasti myös kuljetusyrittäjiin.
Europarlamentti päätti eilen niukalla enemmistöllä rajoittaa kuljetusyrittäjien työajan 48 tuntiin viikossa. Hylkäyspäätös syntyi äänin 368 – 301.

– Eilinen päätös on käsittämätön. Tämänkaltainen lainsäädäntö on malliesimerkki siitä, miten kansalaisten jo muutenkin vähäistä luottamusta EU:hun murennetaan. Kuljettajayrittäjien kannalta on todella hankalaa, jos 48 tunnin viikkotyöaikarajoitusta sovelletaan myös heihin. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei autoa voisi edes pestä tai huoltaa tämän tuntirajan ulkopuolella. Muistutan siitä, että kuljettajayrittäjät ovat jo ennestään ajo- ja lepoaikasäädöksien piirissä samoin kuin työntekijäkuljettajatkin, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen on erittäin huolissaan päätöksen vaikutuksesta yrittäjyyteen.
– Pienyrittäjyyttä tulisi tukea, eikä tehdä yrittäjien toimintaa kohtuuttomasti haittaavaa sääntelyä, Vehviläinen sanoo.

Suomi esittää, että EU:n komissio ei parlamentin päätöksestä huolimatta vielä vetäisi ehdotustaan pois, vaan tutkisi pikaisesti mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Suomi on pitänyt työaikakysymystä tärkeänä, sillä Suomen kuljetusala koostuu pääosin pienistä 1 – 2 auton kuljetusyrityksistä.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jaaskelainen 044 058 1030, liikenneneuvos Risto Murto,040 505 3320