OHJEISTUS MUUTTOPALVELUALALLA NOUDATETTAVASTA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA

Suomen Muuttopalveluyritykset ry on saanut useita yhteydenottoja liittyen siihen epätietoisuuteen, mitä työehtosopimusta muuttoalalla tulee noudattaa. Kyselyitä on tullut niin henkilöstövuokraus- kuin muuttopalveluyrityksistä sekä näissä työskenteleviltä henkilöiltä.

Tähän liittyen on julkaistu tiedote, jossa selvennetään muuttopalveluissa noudatettava voimassaoleva työehtosopimuskäytäntö. Tiedotteen voit lukea tästä linkistä