KORONAVIRUS-pandemiaan varautuminen muuttopalveluissa

Huom! Kuljettajien ajoaikoihin on tullut joustoja ainakin kuukaudeksi https://www.skal.fi/fi/julkaisut/suomessa-voimaan-poikkeuksia-kuljettajan-ajo-ja-lepoaikasaadoksiin-2732020-alkaen

Koronavirus on aiheuttanut paitsi maailmalla, niin nyt myös Suomessa vakavan poikkeustilan. SMPY ry:n jäsenyrityksillä tämä ei vielä ole näkynyt kovinkaan suurena tilauskannan muutoksena, eikä liikkeiden henkilökunnasta vielä yksikään ole saanut kyseistä tartuntaa. SMPY ry:n jäsenyritykset ovat tehneet varautumissuunnitelmat ja ohjeistaneet henkilökuntaansa sekä asiakkaitaan koronavirukselta suojautumiseen liittyen.

Muuttohenkilökuntaa on ohjeistettu mm. käsi- ja yskimishygeniasta, matkustamisesta ja sen johdosta henkilökunnalle asetettavista karanteeneista. Vähäistenkin flunssaoireiden ilmetessä ei töihin yrityksissä saa tulla. Henkilöstöä on hajautettu pienempiin työryhmiin, jotta mahdollisen tartunnan ilmetessä sen vaikutus olisi pahimmillaan vain kyseisen työryhmän kokoinen. Muutoilla käytetään kertakäyttö hansikkaita tai hansikkaat tulee pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Lähikontakteja muihin henkilöihin tulee välttää ja siksi kohteliaimmatkaan muuttomiehet eivät enää kättele.

Asiakkaita on ohjeistettu ilmoittamaan etukäteen mahdollisista karanteeneissa oloista, flunssaoireista tai toiveistaan koronaviruksen ehkäisemisen suhteen. Muuttoyrityksillä on käytössään hengityssuojaimia ja suojapukuja, joita käytetään asiakkaan toiveen,  hänen riskiryhmä-tasonsa ja tilanteen mukaisesti.

Tarvittaessa muuttoja on tehty ilman asiakkaan paikalla oloa, niin että uudessa asunnossa on vielä siivouspalveluliike hoitanut perusteellisen puhdistuksen muuton jälkeen ennen kuin asiakas on sitten saapunut uuteen putipuhtaaseen kotiinsa. Muuttoliikkeiltä kannattaa kysyä heidän valmiuksistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tämän hetken tiedon mukaan koronavirus ei leviä tavaralähetysten kautta vaikka tavarat tai elintarvikkeet olisi lähetetty epidemia-alueilta. Esineiden pinnoilla koronaviruksen arvellaan voivan pysyä elossa pisimmillään joitakin päiviä.

Lisätietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta saa THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19